[CCC] Ceres Climatic Club 23

กระทู้จากหมวด 'ETC' โดย akamatsu, 14 พฤศจิกายน 2007.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. akamatsu

  akamatsu New Member

  EXP:
  862
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  0
  Ceres Climatic Club​


  วัตถุมุ่งหมาย และเป้าประสงค์ [4 ธันวาคม 2547]

  ต้องเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน ถึงความหมายของ วัตถุมุ่งหมาย และเป้าประสงค์กันอย่างชัดเจน เพื่อกันความผิดพลาดประการใดๆก็ตามที่อาจเกิดขึ้นได้ ...
  วัตถุมุ่งหมาย - เหตุปัจจัยอย่างนึงของการหลีกเลี่ยงคำว่า " จุดมุ่งหมาย " คือ ความสำคัญของความหมายโดยนัย อย่างนึงก็คือ การสร้างภาคต่อที่ผ่านๆมาของ CCC นั้นมันเกินขีดความมีค่าของการเป็น จุดมุ่งหมายมาเรียบร้อย ผมจะขออธิบายให้ชัดเจนเพื่อแยกประเด็นออกจากกันให้กระจ่าง

  - จุดมุ่งหมาย : ถ้ามองเน้นออกไปถึงคุณค่าของความเป็นนามธรรมนั้นมีอยู่สูง และยังไม่จำเป็นต้องผ่านการคัดสรร นั่นหมายถึง ทำเพื่ออะไร และจุดที่หมายปองนั้นอยู่ตรงไหน ซึ่งตรงกับ " ความต้องการการบรรลุทางจินตนามปัจจัย " คือการให้ไปถึงยังสิ่งที่เรียกว่าแกนหลัก อาจจะตรวจสอบได้หรือไม่คืออีกเรื่องหนึ่ง

  กล่าวโดยง่าย ... ความเป็นไปของ CCC ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีจุดมุ่งหมายแบบใด แต่ขึ้นอยู่กับว่า ปัจจัยของวัตถุนั้นๆเป็นแบบใด​


  โดยธรรมชาติของการเป็น "จุดมุ่งหมาย" คือ การเป็นแกนหลักของแนวคิดทั้งหมดเพื่อให้ไปสู่จุดที่วางไว้ จุดที่กำหนดไว้ได้ ... ความคาดหมายของการเป็นไป หรือการมีตัวตนจึงมีอยู่น้อย เพราะมีเป้าหมายเพียงเพื่อให้ดำเนินไป ทั้งๆที่มิได้ผ่านการคัดสรรให้เป็นไป ... เพราะฉะนั้นกระบวนการเริ่มต้นของจุดมุ่งหมาย CCC ก็ได้ผ่านมากันนานเกินพอแล้ว

  ปัจจัยที่บ่งบอกถึงความเป็น " จุดมุ่งหมาย " คือ
  1. มีแนวทางในการกำหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพียงอย่างเดียว
  2. โดยมิได้ผ่านการคัดสรรจากบรรทัดฐานของสังคมจนเป็นที่ยอมรับ
  3. อาจจะบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ ตั้งไว้หรือไม่ก็ได้
  4. แต่ที่มีจุดมุ่งหมายกำหนดก็เป็นเพียงแค่การกำหนดขอบเขตและแนวทางการเป็นไปเท่านั้น
  5. จุดมุ่งหมายทั้งหลายนั้น ไม่จำเป็นจะต้องมีวัตถุปัจจัยภายใน และภายนอกเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เพราะแค่แรงกิเลสตัณหาของคน ก็สามารถปั่นให้เคลื่อนที่ไปอยู่ในวัฎจักรของสารระบบใดๆได้ตามแต่กิเลส ตัณหาจะเลือกกำหนดเองให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
  6. หน้าที่ของความเป็นจุดมุ่งหมาย คือเพียงแค่ออกแรงผลักดันให้สิ่งนั้น หรือความต้องการนั้นดำรงอยู่ในระบบได้ โดยมิต้องทำการเสริมแรงอย่างต่อเนื่องจนเกินความพอดีให้กลายเป็น " ดิ้นรน "
  7. สามารถเป็นไปได้ทั้งความเป็นตรรกะของการมีตัวตน และข้ออ้างเพียงเพื่อสนองตัณหา
  8. สามารถส่งผลต่อระบบหนึ่งๆได้อย่างกระทันหันและเฉียบพลัน เพราะจุดมุ่งหมายคือการเน้นทำ และย้ำทำในสิ่งที่มองเห็นแล้วว่า สมควรทำ หรือต้องทำ เพื่อให้สามารถรักษาการมีตัวตนของสิ่งที่จุดมุ่งหมายค้ำคออยู่ได้

  - วัตถุมุ่งหมาย : กระบวนการขับเคลื่อนตนเองของระบบโดยมีแรงอำนาจจากภายในและภายนอก รวมทั้งมวลสารทั้งระบบมาเป็นตัวรักษาสมดุลเพื่อบ่งบอกถึงการมีอยู่ของเหตุแห่งวัตถุมุ่งหมายนั้นในระบบนั้นๆ ... ดังนั้นคุณค่าของความเป็นวัตถุมุ่งหมายจึงไม่ใช่ว่า " จะอยู่กันได้อย่างไร จะอยู่กันไปทำไม " เพราะมันเลยช่วงวัยของการใส่พลังงานให้ขับเคลื่อนทิศทางกันแล้ว แต่หากเป็นการสร้างสมดุลใหม่ขึ้นเมื่อมีปัจจัยนั้นๆเข้ามาสู่ระบบสังคม แรงขับทั้งหลายแหล่ที่ช่วยกันเสริม ช่วยกันดันให้มวลสารนั้นๆพาตัวกันไปกับระบบสังคมได้เป็นอย่างดีนั้นไม่ได้อยู่แค่เพียงแต่ว่า ต้องการให้เป็น หรือสมควรให้เป็น แต่ปัจจัยของความเป็นระบบสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างแยกไม่ออกนั้นเข้ามาเป็นตัวบ่งบอก ชี้แนวให้สามารถรักษาสมดุลของการมีอยู่ในสิ่งนั้นๆได้ในสังคม หาใช่ ความต้องการ ความเป็นไปเพียงอย่างเดียว อย่างจุดมุ่งหมายไม่

  ปัจจัยที่บ่งบอกถึงความเป็น " วัตถุมุ่งหมาย " คือ
  1. มีโอกาสความเป็นรูปธรรม และสามารถเป็นอยู่ มีอยู่จริงไปควบคู่กับระบบสังคมได้สูง
  2. แรงการขับเคลื่อนในระบบต้องมาจากวัตถุทุกส่วนของสารระบบ
  3. โดยมีเหตุปัจจัยของวัตถุภายในและภายนอกเป็นหลักในการรักษาสมดุล
  4. แรงขับเคลื่อนไม่ได้มาจากจุดมุ่งหมายของการเป็นกระทู้ซีรี่เพียงอย่างเดียว
  5. แต่ยังจำเป็นจะต้องรังสรรค์ความสร้างสรรค์ให้เกิดต่อวัตถุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสารระบบที่อาศัยอยู่นั้นๆด้วย
  6. สามารถตัดความเป็นจุดมุ่งหมายออกไปจากวัตถุมุ่งหมายได้ แต่ไม่สามารถแยกออกจากความมีตัวตนของวัตถุปัจจัยทั้งหลายได้
  7. เพราะจุดมุ่งหมายมีความสำคัญเพียงเพื่อให้วัตถุปัจจัยภายในทั้งหมดรับรู้และตระหนักถึงแนวทางของวัตถุนั้นต่อการดำรงอยู่และรักษาสมดุลของวัตถุที่มีผลต่อระบบภายนอก
  8. วัตถุมุ่งหมายจึงเหมือนการทำให้วัตถุปัจจัยสามารถรักษาความมีสมดุลในระบบที่อาศัย โดยตระหนักรู้ได้ถึงจุดมุ่งหมายที่เคยใช้เป็นแนวทางในการเริ่มต้นกลไกได้ด้วยตนเอง
  9. ความสัมพันธ์และความสำคัญของจุดมุ่งหมายกับวัตถุมุ่งหมายอาจต่างกันแต่จะไม่แตกแยกจากกัน
  10. เพราะการละทิ้งจุดมุ่งหมายไม่ได้หมายความว่า การตัดจุดมุ่งหมายออกจากวัตถุปัจจัย แต่เป็นเพียงการเปลี่ยนจุดมุ่งหมายภายใต้วัตถุมุ่งหมายต่อสารระบบ

  CCC หาใช่กระทู้เพียงเพื่อรังแต่จะสร้างจุดมุ่งหมายให้อยู่ได้ไปวันๆ แต่วัตถุมุ่งหมายภายในก็คือ การที่ยังคงรักษาระบบภายในและภายนอกให้สามารถดำรงความเป็นไป ความมีตัวตนอยู่ได้อย่างสมดุลกับระบบสังคม​


  กฏกติกา ระเบียบ และข้อปฏิบัติ

  1. สมาชิกทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการตอบกระทู้ได้ในวันหนึ่งๆนั้นไม่มากไปกว่า 2 rep
  2. หากต้องการเปลี่ยนเนื้อหา หรือข้อความในแต่ละ rep เพื่อให้ทันกับความเป็นไปของกระทู้ในวันนั้นๆ ขอความกรุณาให้ใช้ Edit ... ไม่จำเป็นต้องกลัวครับว่าหาก Edit แล้วคนอื่นจะไม่เห็นหรือข้ามหน้าไป วิธีการแก้ไขแบบง่ายๆคือสร้างสภาวการณ์ Edit ของตัวเองให้เป็นที่สังเกตของคนอื่น เช่น " การเปลี่ยนสีของตัวอักษรใน Rep นั้นๆ " หรือ " การใส่คำว่า Edit ไว้ใต้ข้อความเดิม และเหนือข้อความที่ทำการแก้ไข <อย่างที่หลายๆคนใช้กันอยู่ ณ ปัจจุบัน> " ... ในเรื่องของว่า ตอบแล้วอยู่ท้ายสุดของหน้า กลัวไม่มีใครได้รับ ได้อ่านข้อความของตน ก็กรุณารอไว้จนกว่าจะขึ้นวันใหม่หากในวันนั้นได้ทำการแสดงความคิดเห็นในกระทู้ไปแล้ว 2 ครั้ง
  3. พึงตระหนักไว้ว่า CCC ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ AF เท่านั้น . มิได้สร้างขึ้นมาเพื่อแยกตนเป็นเอกเทศ หรือเป็นเวบบอร์ดใหม่ที่จะให้ใครก็ตามที่อยากหาเพื่อนมาโพสต์ได้โดยไม่เคารพกฏของบอร์ดเป็นหลัก
  4. การเคลื่อนไปของ CCC ในระบบสังคมนั้นอยู่ในความดูแลของเหล่า Staff และ Admin ทั้งหลาย ... ส่วนใหญ่ของการมีตัวตนของกระทู้นี้ก็มาจากการยอมรับความเป็นไปของเหล่า Staff และ Admin นั่นเอง

  กว่าจะเป็น CCC - จากประธาน

  สำหรับเรื่องกฏ กติกา ระเบียบ และข้อปฏิบัติทั้งหลายที่ผมตั้งและกำหนดไว้นั้น ขอความกรุณาให้สมาชิกทั้งหลายช่วยเคารพด้วยนะครับ ... สิ่งที่ผมอยากพูดคือ ผมทำอะไรไม่ได้หรอก ถ้าพวกคุณๆจะเข้ามาแล้วทำผิดกฏระเบียบของกระทู้ ของ CCC ที่ผมเป็นคนตั้ง เพราะผมก็เป็นเพียงแค่สมาชิกคนหนึ่ง เป็นเพียงแค่คนที่อยากมีตัวตนอยู่ในเว็บบอร์ดนี้คนหนึ่ง จะเอาอำนาจที่ไหนมาบล๊อกคุณ มาลบ มาแบน id ของคุณ มาสั่งให้คุณๆทำตามกัน ...

  แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างกฏพวกนี้ขึ้นมาให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะจะได้เป็นบรรทัดฐานได้ว่า จริงๆแล้วมันไม่ใช่กระทู้ซีรี่เลื่อนลอย ที่ตั้งๆมาเพื่อให้ตัวเองมีความสุขและก็จบลงไป พอครบ 350rep ก็ตั้งขึ้นมาใหม่เพียงเพราะรู้สึกว่า " ขาดไม่ได้ " หรือ " หยุดไม่ได้ " ...

  ผมยอมรับว่ากระทู้ที่ผมตั้ง CCC เนี่ย มันก็ไม่ใช่กระทู้ดี มีสาระ หรืออะไร จุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งเลยของความมีตัวตนของกระทู้นี้ก็คือ เรื่องไร้สาระก็มีสาระของมัน เรื่องอะไรก็มีสาระกันทั้งนั้น ก็เพราะไม่ว่าจะเรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ มีสาระ หรือไร้สาระก็ย่อมมีเหตุผลในการเกิดขึ้นมาด้วยกันทั้งนั้น ... ไม่ใช่หรือ?

  แต่ความสำคัญมันอยู่ที่ว่า การมีตัวตนของกระทู้หนึ่งๆนั่นน่ะมันไปสร้างขอบเขตขวางกั้นใครรึเปล่า จะปรับให้สมดุลกับสารระบบนั้นได้มากน้อยแค่ไหน

  มันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอก ใครอยากทำอะไรก็ทำ ก็ที่ทุกคนทำอยู่ทุกวันนี้ก็เพียงเพื่ออยากให้ตัวเองมีความสุขอย่างนั้นมิใช่หรือ เราจะมีค่าอะไร มีตัวตนได้อย่างไร ถ้าหากไม่เคยทำให้ใครรู้สึกว่าเรานั้นมีอยู่จริง

  ผมเองต้องยอมรับว่า ผ่านมาเยอะมากสำหรับกระทู้นี้ กับการยืนหยัดให้มันอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ... ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระแสสังคมภายในบอร์ด จะเป็นปัญหาของสมาชิก ปัญหาชีวิตส่วนตัว มันไม่ได้ง่ายนักหรอกครับที่จะต้องพยายามรักษาสิ่งของสักอย่าง พร้อมกับทำให้คนอื่นเห็นคุณค่าและยอมรับว่ามันดีตรงไหน หรือมีตัวตนหรือไม่ ... ปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ว่าผมต้องเผชิญกับอะไร แต่น่ามองที่ว่า อะไรที่ผมไม่ได้เผชิญ

  เรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นเพราะมันต้องเกิด ... เรื่องบางเรื่องก็เกิดขึ้นทั้งๆที่มันไม่น่าจะเกิด
  ผมยอมรับว่าช่วงเวลาหนึ่งที่ผมรู้สึกท้อใจก็คือ การลดลงของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ... คนนี้ก็ไม่เข้า คนนู้นก็ไม่ตอบ ... สำหรับคนสร้างกระทู้ คนเปิดกระทู้นี้มันน่าตกใจนะครับว่า " เราทำอะไรผิดไปรึเปล่า เราไม่มีความพอดีตรงไหน " แต่พอมาวันหนึ่งผมถึงเข้าใจว่า ต่อให้มีแค่ผมที่ยังคงตอบอยู่ในกระทู้นี้คนเดียว มันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรตรงไหน เพราะไม่ว่าใครๆที่เขาเข้ามา ที่เขาตอบมา ก็เพราะเขาอยากเข้า เขาอยากตอบ พอถึงวันๆนึง เขาจะตอบหรือไม่ตอบ มันก็เป็นเรื่องที่เขามีความสุข หรือไม่มีความสุข อยากทำ หรือไม่อยากทำ

  - ผมขอยกคำพูดของพี่ก้องมาพูดประโยคนึงแล้วกันครับ -
  ผมเคยแต่ง fic ไว้เรื่องหนึ่ง แล้ว fic เรื่องนั้นมีแค่พี่ก้องเท่านั้นที่เข้ามาคอยตอบ ผมก็ยังคงมีความสุข ยังอยู่ได้เพราะยังเห็นว่า fic ผมก็มีตัวตนเหมือนกัน แม้จะแค่คนคนเดียวก็ตาม ... เวลาผ่านมาผมก็ลงตอนต่อของ fic อีก 2-3 ตอน ผ่านไปวันนึงก็แล้ว หลายวันก็แล้ว พี่ก้องแกก็ยังไม่เข้ามาตอบ
  วันนึงผมได้คุยกับพี่เขา เขาก็ถามว่า " ทำไมไม่แต่งต่อหล่ะ "
  ผมก็ตอบว่า " แล้วจะแต่งให้ใครอ่าน "
  ประโยคที่เขาพูดตอนนั้นผมยังจำได้ดี " อ้าว ... แล้วทำไมต้องรอให้คนมาตอบหล่ะ เราไม่มีทางรู้หรอกว่า จะมีใครสักคนมาสนใจในเรื่องที่เราทำรึเปล่า เพราะฉะนั้นถ้ามัวที่จะรอแต่ให้คนอื่นมาสนใจ มาใส่ใจในเรื่องที่เราทำ แล้วอย่างนี้จุดประสงค์ที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกที่เราทำสิ่งนั้น มันจะมีความหมายอะไร ... แต่งก็เพราะอยากแต่ง ไม่ใช่ อยากแต่งถึงแต่ง ... ทำก็เพระอยากทำ ไม่ใช่ อยากทำถึงทำ "
  ตอนแรกผมงงมากกับประโยคนั้น ไม่เห็นจะต่างกันตรงไหน แต่ก็พอเข้าใจได้ในระดับหนึ่ง จริงๆแล้วผมก็มารู้ความหมายของมันสำหรับผมก็ตอนที่มาดูแล CCC นี่หล่ะว่า " ไม่ใช่พอเห็นคนอื่นใส่ใจ สนใจ ก็เลยอยากทำ แล้วจึงทำ แต่เป็น ที่ทำไปทั้งหมด ก็เพราะแค่อยากทำอย่างที่ตอนแรกเป็นก็เท่านั้น "

  พอเป็นอย่างนั้นแล้ว มันก็ไม่ได้สลักสำคัญอะไรเลย ถ้าจะมีใครอยู่หรือไม่ เพราะทุกวันนี้ผมก็ยังคิดเสมอว่า .. ไม่ว่าใครเขาจะเห็นอย่างไร รู้อะไรจาก CCC อย่างน้อย CCC ก็ยังคงเป็น CCC อย่างที่เราๆทุกคนอยากให้มันเป็น - เพราะฉะนั้นหล่ะ จุดมุ่งหมายของ CCC ถึงไม่มีอยู่แล้ว ต่อแต่นี้ก็ที่เราทำๆกันก็คือ วัตถุมุ่งหมายของ CCC และของพวกเราทั้งนั้น

  CCC แต่เดิมซึ่งเป็นกระทู้เปิดโลกหาเพื่อน ให้คนมาได้รู้จักกันตามจุดประสงค์ดั้งเดิมนั้น ณ ปัจจุบันแล้ว ต้องค่อนข้างยอมรับว่ามันเปลี่ยนไป เพราะมันคนละยุคกันแล้ว สมาชิก ณ ปัจจุบันก็แก่กล้า มีเพื่อน มีฝูง มีพวก มีกลุ่มในบอร์ดที่แน่นแฟ้น หนาปึ๊กไปตามแต่ละคน เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมเคยตั้งขึ้นมาจึงไม่ได้มีอยู่จริงให้เห็นเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็ยังตระหนักได้ในใจของทุกคนไม่ใช่หรือ?

  ผมถึงได้กล่าวในตอนต้นว่า กระทู้นี้ไม่ได้มีเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายใดๆแล้ว มันขึ้นอยู่กับว่า ปัจจัยอันเป็นเหตุในวัตถุของแต่ละคน และในสังคมมันขับเคลื่อนให้เป็นแบบไหน
  แต่ไม่ว่าอย่างไร CCC ก็เป็นได้อย่างที่ กระทู้ซีรี่อื่นๆเป็นไม่ได้ ขอบคุณครับ

  ========== THE END ==========​


  ช่วงนี้ประธานยุ่งๆ ผมเลยได้มาตั้งแทน งั้นก็ถือโอกาสนี้ตั้งเป็นคลับที่ 23 เลยก็แล้วกัน ส่วนกระทู้ที่บอร์ดเก่ายังไงสตาฟจะล็อคเลยก็ได้ครับ จะได้มาลงๆที่นี่ที่เดียวไปเลย เดี๋ยวสมาชิกจะตกร่วงตกหล่น
  สำหรับในส่วน Profile เห็นว่าจะโละออก หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนี่ผมยังไม่อาจยืนยันได้ครับ เดี๋ยวรออากิอีกที แต่ช่วงนี้ผมไม่ได้นอนดึกเหมือนแต่ก่อนแล้ว ยังไงก็ PM มาหาผมละกัน

  ยังไงก็ขอขอบคุณสมาชิก CCC ทุกคนที่ช่วยกันทำให้กระทู้ยืนยาวมาถึงคลับ 23 ได้ ถึงแม้บางครั้งจะออกทะเลออกอวกาศไปบ้างเล็กน้อย(ตรงไหนฟะ)

  ว่าแต่ มีคู่ลอยกระทงกันรึยังเอ่ย :555:
 2. Kuna

  Kuna Editor

  EXP:
  369
  ถูกใจที่ได้รับ:
  1
  คะแนน Trophy:
  38
  มาเจิมๆๆ

  กระทู้ใหม่ บอร์ดใหม่ อิอิ ^^
 3. spao99

  spao99 Detonator

  EXP:
  810
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  36
  เจิมๆๆๆ

  ย้ายกันเร็วจัง ><

  ยังหา port ใหม่ไม่ได้ ขอใช้อันเก่าไปก่อน 555 :p
 4. train

  train Member

  EXP:
  498
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  16
  แวะมาเจิมมั่ง 555+
  หายหัวไปจากกระทู้คลับเสียนาน (พูดให้ถูกคือนานมากๆถึงโผล่หัวที)
  ย้ายมาใหม่คราวนี้จะพยายามเข้ามาตอบกระทู้มากขึ้นแล้วกัน :p
 5. melcarba

  melcarba Member

  EXP:
  101
  ถูกใจที่ได้รับ:
  1
  คะแนน Trophy:
  18
  โอ้ว ! CCC ไม่มีวันตายจริงๆ คนที่ 4 ก็ยังดีนะ
 6. Aki

  Aki Paradox Observer

  EXP:
  485
  ถูกใจที่ได้รับ:
  41
  คะแนน Trophy:
  48
  แวะมาตอบจึ๋งนึง

  นั่นสิ ไม่มีวันตายจริงๆ ... กระทู้ที่ 23 แล้วแหะ


  เรื่องจะโละ profile นี่ก็แค่คิดไว้ว่าจะทำน่ะครับ อาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างๆ ไหนๆก็ย้ายบอร์ดแล้ว ใช้มุขเก่าๆคงเบื่อกันแย่ จะลองพยายามปรับๆอะไรดูสักนิดหน่อย แต่คงต้องขอมีเวลาว่างหน่อย

  ช่วงนี้ คงเพราะฝึกงานด้วย ... มันเลยต้องเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่าง

  แต่คงเข้ามาอ่านบ่อยๆ (น่าจะนะ) คิดถึงทุกคนเน่อคับ
 7. herarn9999

  herarn9999 New Member

  EXP:
  237
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  0
  โย่ว! กระทู้ 23 แล้ว ยาวนานดีจริง :D
 8. diggyae85

  diggyae85 New Member

  EXP:
  13
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  1
  แวะมาช่วยเจิมด้วยคน:D


  สำหรับ Profile นั้น ก็เอาแบบขนาดพอดีๆ ไม่สั้น ไม่ยาว เกินไปก็ได้ครับ ของเก่าๆบางคำก็ดีอยู่แล้ว แค่เอามาปรับปรุงถ้อยคำนิดนึง ก็ใช้ได้เลยครับ :D
 9. sorachan

  sorachan Alice in Wonderland

  EXP:
  174
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  16
  เย่ ในที่สุด CCC ก็ตามมาถึงบอร์ด AF Generation ใหม่แล้ว อิอิ >.<!!
 10. aibax

  aibax Smexy Stalker

  EXP:
  378
  ถูกใจที่ได้รับ:
  1
  คะแนน Trophy:
  18
  นี่กระทู้อะไรหรอคับ? ไม่เข้าใจอ่ะ
 11. madsmn

  madsmn Anglophiles man

  EXP:
  403
  ถูกใจที่ได้รับ:
  4
  คะแนน Trophy:
  38
  ลงชื่อ -------------------

  ตกลงนี่กระทู้อะไรเนี่ยครับ อยู่มานาน อ่าน Proposal ก็งงเต็ก = =''
 12. train

  train Member

  EXP:
  498
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  16
  เอ่อ หลักๆในกระทู้นี้ก็จะเป็นคลับเอาไว้พูดคุยกันน่ะครับ ^^"
  อย่างไรก็ตามยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่(ที่หลงเข้ามา)นะครับ ^^/
 13. melcarba

  melcarba Member

  EXP:
  101
  ถูกใจที่ได้รับ:
  1
  คะแนน Trophy:
  18
  มีเด็กๆเข้ามาเยี่ยมชมแฮะ ยินดีต้อนรับนะ ที่นี่คุยได้ทุกเรื่องจ้า
 14. Aki

  Aki Paradox Observer

  EXP:
  485
  ถูกใจที่ได้รับ:
  41
  คะแนน Trophy:
  48
  อืม ประมาณไหนผมก็ไม่รู้สิ ... จะว่าวัตถุประสงค์ตอนนี้กับตอนที่ตั้งมันก็ไม่เหมือนกันแล้วน่ะครับ

  ตอนแรกก็ว่าจะเปลี่ยน proposal รวมทั้ง profile ใหม่หมดเลย (ยังไงก็คงต้องรอดูของใหม่นะ อาจจะเข้าใจมากขึ้น)

  ส่วนตอนนี้ ก็ลองเข้ามาตอบๆไปก่อนก็ได้ครับ (ในเมื่อเป็นสมาชิกเก่า ผมคิดว่า เรื่องทำอะไรเกินเลย คงไม่มีอยู่แล้วหล่ะ)


  ยังไงก็ ยินดีต้อนรับนะครับ


  ปล. คิดถึงนุ้ย ฮี่ๆๆๆ

  ปล2. คิดถึงเทรนนี่ด้วย หึหึ

  ปล3. คิดถึงทุกคนเลย ฮ่าๆ

  ปล4. ทำไมเสียงหัวเราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ย - -'

  /me โดนนุ้ยกระโดดถีบ
 15. train

  train Member

  EXP:
  498
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  16
  โอ๊ส ผมก็คิดถึงพี่อากิคร้าบ >w</~ ไม่ได้คุยกันนาน แฮ่ๆ
 16. spao99

  spao99 Detonator

  EXP:
  810
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  36
  ว่าแต่ คืนนี้เราจะทำอะไรกันดีล่ะ *-*

  /me คอยดูว่าใครจะมาต่อมุขผมได้บ้าง อิ_อิ
 17. PoRi

  PoRi New Member

  EXP:
  217
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  0
  เป็นสมาชิกจากบอร์ดเก่า แต่ขอมาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ของกระทู้น้ีไ้ด้ไหมคะ ^ ^

  ต้องขอยอมรับก่อนเลยอ่ะว่า อ่านสแกนจริงๆแค่ตรงกฏกติกา ระเบียบ และข้อปฏิบัติ อ่ะค่า T[]T อันอื่นๆแค่กวาดสายตา... แหะๆๆ ไว้เดี๋ยวจะมาก่านแบบแสกนอีกที ถ้าสมองปลอดโปร่งแล้วค่า (มันคือ "ปรอดโปร่ง หรือ ปลอดโปร่ง หรือ... เราเขียนผิดทั้ว 2 แบบคะ =w='' )

  ฝากตัวเป็นสมาชิกด้วย่อ /me โค้ง
 18. akamatsu

  akamatsu New Member

  EXP:
  862
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  0
  ก็ทำเหมือนที่เราเคยทำกันทุกคืนนั่นแหละ

  พยายามยึดครองเด็กสาวน่ารักทั้งโลก

  /me หึ หึ หึ

  ปลอดโปร่ง ครับ ถูกต้องแล้ว :D

  อากิ...
  เดี๋ยวจะฟ้องโอโม่ หึหึหึ
 19. melcarba

  melcarba Member

  EXP:
  101
  ถูกใจที่ได้รับ:
  1
  คะแนน Trophy:
  18
  ต่อถูกซะด้วยแฮะ ว่าแต่มันแปลกๆนา หึหึหึหึ
 20. spao99

  spao99 Detonator

  EXP:
  810
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  36
  /me ว่าแล้วก็...

  [​IMG]
  " Brain .. Brain .. Brain .. Brain .. Brainnnn~~ "
 21. akamatsu

  akamatsu New Member

  EXP:
  862
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  0
  อ่ะ
  กลับมาดูเรื่องนี้รึเดโท ^^;
 22. aibax

  aibax Smexy Stalker

  EXP:
  378
  ถูกใจที่ได้รับ:
  1
  คะแนน Trophy:
  18
  คุยเรื่อยเปื่อยได้เลยเหรอคับ?
 23. spiral

  spiral กรรมกรกระทู้ขาจรผู้นานๆจะมาเยี่ยมสักทีหนึ่ง

  EXP:
  84
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  6
  เวลาเปลี่ยน คนก็เปลี่ยนตามไปด้วย ผมเองก็เหมือนกันเข้าราชดำเนินกับไฮทักษิณมากกว่าเว็ปการ์ตูนเข้าให้ซะแล้วสิ....
 24. train

  train Member

  EXP:
  498
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  16
  ถ้าผมจำไม่ผิด เรื่องนี้คือเรื่องที่เป็นหนูสองตัวป่ะครับ ที่ตัวนึงหัวโตๆฉลาดๆดูแก่ๆหน่อย (กร๊าก ทำไมต้องใส่ไม้ยมก เยอะๆก็ไม่รู้แฮะเรา)

  ยินดีต้อนรับคร้าบปอริ * 0 */
 25. melcarba

  melcarba Member

  EXP:
  101
  ถูกใจที่ได้รับ:
  1
  คะแนน Trophy:
  18
  Pinky and the Brain ไง เรื่องมันนานมากแล้ว เฮ่อ เช็คอายุจริงๆ
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page