ทำความรู้จัก ประกันลดหย่อนภาษี พร้อมแนะเลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือนมือใหม่

กระทู้จากหมวด 'ETC' โดย muthita, 24 กุมภาพันธ์ 2024.

 1. muthita

  muthita Member

  EXP:
  70
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  6
  ประกันเป็นสิ่งที่หลายๆ คนหันมาสนใจเป้นอยา่างมากเพราะระหว่างถือกรมธรรม์หรือเงินชดเชยหลังจากผู้ทำประกันเสียชีวิต เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้ทำประกันและครอบครับต้องได้รับตามสัญญากรมธรรม์ แต่อย่างไรก็ตามอีกเรื่องหนึ่งที่กลุ่มคนวัยทำงานไม่ควรมองข้ามคือ สิทธิลดหย่อนภาษีประกันชีวิต แต่เราจะซื้ออะไรถึงเป็นประกันสำหรับลดหย่อนภาษี วันนี้มาดูกัน


  ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี คืออะไร

  ประกันชีวิตสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประกันชีวิตแบบทั่วไป ได้แก่ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตควบการลงทุน และประเภทที่ 2 คือ ประกันบำนาญ เพราะฉะนั้นคำว่า ประกันลดหย่อนภาษี จึงไม่ได้หมายถึงประกันชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่หมายถึงสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่ได้จากการซื้อประกันแต่ละแบบ


  ซื้อประกันชีวิตแบบทั่วไป สามารถลดหย่อนภาษีได้เท่าไร

  ประกันชีวิตแบบทั่วไปสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ซึ่งจะรวมประกันชีวิตทุกฉบับของผู้ทำประกันแล้ว ส่วนของคู่สมรสสามารถนำมาใช้ ลดหย่อนภาษีประกันชีวิต ได้สูงสุด 10,000 บาท โดยมีเงื่อนไขในการใช้สิทธิคือ ต้องเป็นประกันชีวิตที่มีระยะคุ้มครองมากกว่า 10 ปี กรณีที่เป็นประกันชีวิตที่มีการจ่ายผลตอบแทนต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยรายปี หรือ 20% ของเบี้ยสะสมของแต่ละช่วงเวลา แต่หากมีการยกเลิกสัญญากรมธรรม์ก่อนครบ 10 ปี ผู้ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีต้องคืนภาษีที่ได้รับการลดหย่อนพร้อมดอกเบี้ย 1.5% ของจำนวนภาษีที่ต้องคืน รวมทั้งไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิตฉบับนั้นได้อีกต่อไป


  ซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถลดหย่อนภาษีได้เท่าไร

  ประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปลดหย่อยภาษีได้สูงสุด 15% ของรายได้ รวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาท แต่เมื่อรวมกับสิทธิลดหย่อนจากกองทุนเกษียณอายุอื่น ๆ อย่าง กองทุน RMF กองทุน SSF หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับเงื่อนไขการใช้ประกันชีวิตแบบบำนาญในการลดหย่อนภาษี ต้องเป็นประกันชีวิตแบบบำนาญที่มีระยะความคุ้มครองมากกว่า 10 ปี เป็นประกันชีวิตที่มีการปันผลอย่างสม่ำเสมอในช่วงอายุ 55 – 85 ปี และผู้ทำประกันต้องจ่ายเบี้ยประกันจบก่อนได้รับผลประโยชน์ตามสัญญากรมธรรม์


  วิธีเลือกประกันชีวิตยื่นลดหย่อนภาษีที่เหมาะกับมนุษย์เงินเดือน

  สำหรับการเลือกประกันชีวิตเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีขั้นแรกผู้ทำประกันควรเริ่มจากคำนวณรายได้ต่อปีของตัวเองว่าต้องเสียภาษีหรือไม่ โดยการคำนวณภาษีปัจจุบันมี 2 วิธี ได้แก่ วิธีคิดแบบขั้นบันไดและวิธีคิดแบบเหมา ซึ่งสรรพากรใช้วิธีที่คำนวณมาแล้วเสียภาษีมากกว่า ดังนั้นจึงแนะนำว่าให้คำนวณไว้ทั้ง 2 วิธี หลังจากรู้ยอดภาษีที่ชัดเจนแล้วต่อมาให้เช็กลิสต์สิทธิลดหย่อนภาษีของตัวเอง เพราะปกติแล้วคนทั่วไปจะได้รับการลดหย่อนภาษีจากทั้งค่าลดหย่อนพื้นฐาน ค่าลดหย่อน/ยกเว้นด้านการออมและการลงทุน และค่าลดหย่อนเพื่อบริจาค เมื่อลบสิทธิลดหย่อนภาษีที่ได้รับเรียบร้อยแล้ว จึงค่อยตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษีที่สอดคล้องกับการวางแผนการเงินของตัวเองและเข้าเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีของผู้ทำประกัน  เป็นอย่างไรบ้างสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ประกันลดหย่อนภาษีที่นำมาฝากในวันนี้ แต่หากยังไม่ได้ทำประกันชีวิตหรือกำลังวางแผนซื้อประกันชีวิตเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีแนะนำประกันชีวิตของธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีประกันหลากหลาย รวมถึงประกันเดินทางไปต่างประเทศ ประชีวิตลดหย่อนภาษีแบบอื่นๆ อีกด้วย

Share This Page