ทำความรู้จัก ประกันลดหย่อนภาษี พร้อมแชร์เทคนิคดี ๆ ในการเลือกซื้อ

กระทู้จากหมวด 'แลกเปลี่ยน & แจกของ' โดย muthita, 15 พฤษภาคม 2024.

 1. muthita

  muthita Member

  EXP:
  85
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  6
  เมื่อเข้าสู่วัยทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเริ่มมีรายได้เป็นของตัวเอง แน่นอนว่าจะต้องมีภาระหน้าที่ใหม่เกิด ขึ้นนั้นคือ การเสียภาษี โดยบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาจะต้องชำระ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วยการคำนวณจากเงินรายได้พึงประเมินทุกประเภทตลอดปีภาษี หักด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์ เช่น ค่าเลี้ยงดูตนเอง ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่และลูก ค่าดอกเบี้ยผ่อนบ้าน ค่าการ ศึกษาของลูก รวมทั้งค่าเบี้ยประกันชีวิต


  เพราะเหตุใดประกันลดหย่อนภาษีได้

  ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจในประโยชน์ของการทำประกันชีวิตกันก่อน ว่าเป็นการออมเงินประเภทหนึ่งซึ่งให้ทั้งผลตอบแทนและความคุ้มครอง รวมถึงเงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด อาทิเช่น เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต เงินเลี้ยงดูตัวเองยามเกษียณ เงินออมสำหรับการศึกษา เป็นต้น ซึ่งการทำประกันชีวิตเป็นการสร้างมั่นคงเพื่ออนาคตอย่างหนึ่งนั่นเอง ดังนั้นรัฐบาลจึงสนับสนุนให้ประชาชนมีการทำประกันชีวิตมากขึ้นด้วยการให้สิทธิลดหย่อนภาษี เนื่องจากตระหนักดีว่าการทำประกันชีวิตสามารถช่วยลดภาระของภาครัฐได้


  ประกันสุขภาพแบบไหนดีประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่และประกันแบบไหนที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้บ้าง

  ปัจจุบันการทำประกันชีวิตมีหลายรูปแบบ ทว่ากรมสรรพากรให้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เฉพาะกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่


  1. ประกันชีวิตแบบทั่วไป สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทตามจำนวนที่จ่ายจริง ได้แก่

  1.1 ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา เน้นคุ้มครองชีวิตในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือคุ้มครองกรณีเสี่ยงภัย

  1.2 ประกันชีวิตตลอดชีพ เป็นประกันคุ้มครองชีวิตระยะยาวแต่จ่ายเบี้ยในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น

  1.3 ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เป็นประกันที่ให้การคุ้มครองชีวิตและออมเงินไปพร้อมกัน

  1.4 ประกันชีวิตควบการลงทุน นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนด้วย ซึ่งสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เฉพาะเบี้ยประกันในส่วนที่เป็นความคุ้มครองเท่านั้น


  2. ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นประกันชีวิตที่ให้การคุ้มครองในรูปแบบรายได้หลังเกษียณ โดยผู้ทำประกันต้องจ่ายเบี้ยจนถึงอายุครบตามกำหนด จากนั้นบริษัทประกันจะจ่ายเงินกลับคืนให้เป็นงวด ๆ กรมธรรม์ประเภทนี้นำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับสิทธิลดหย่อนเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท


  นอกจากประกันชีวิตแบบทั่วไปและแบบบำนาญแล้ว ยังมีประกันสุขภาพที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนเบี้ยที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท หรือรวมกับประกันชีวิตแบบทั่วไปแล้ว ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท

  ทั้งนี้การลดหย่อนภาษีประกันชีวิต ช่วยได้ก็จริงอยู่ แต่ก็ควรเลือกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้เหมาะสมด้วย เช่น หากต้องการมีเงินรายได้หลังเกษียณควรเลือกประกันชีวิตแบบบำนาญ หากต้องการมีเงินออมควรเลือกประกันแบบสะสมทรัพย์ หรือเลือกประกันชีวิตตลอดชีพหากต้องการให้เป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลาน การเลือกทำประกันที่คุ้มครองความเสี่ยงและยังช่วยลดหย่อนภาษีได้ถือเป็นความคุ้มค่าอย่างยิ่ง แต่ก่อนตัดสินใจซื้อประกันควรคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายเสียก่อน ด้วยสูตรง่าย ๆ ดังนี้


  • ขั้นตอนที่ 1 เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ

  • ขั้นตอนที่ 2 เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี = เงินภาษีที่ต้องจ่าย
  (กรณีที่มีรายได้หลายทางให้นำรายได้ทั้งหมดที่ไม่ใช่เงินเดือน x 0.5% = ภาษีที่ต้องจ่าย)

  • ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสิทธิลดหย่อนภาษีที่มี


  [​IMG]

Share This Page