[MiniSurvey] ขอความร่วมมือ ชายหนุ่มมหาลัย ค่ะ

กระทู้จากหมวด 'ETC' โดย keechan, 25 ธันวาคม 2007.

 1. ponkung

  ponkung ก็แค่ Oldschool Player ที่ขุด FF VII-X มาเล่น

  EXP:
  30
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  6
  1. เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอังกฤษ = 2

  2. เรียนรู้ระบบของภาษาอังกฤษ เช่น ระบบเสียง คำศัพท์ และไวยากรณ์ = 3

  3. พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้ภาษา์ = 2

  4. ฝึกความกล้าแสดงออก์ = 1

  5. ผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาที่ทางโรงเรียนกำหนด์ = 2

  6. ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการแก้ปัญหาทางด้านการศึกษา์ = 5

  7. ให้ผู้อื่นยอมรับว่าข้าพเจ้าเป็นคนฉลาด์ = 1

  8. เรียนรู้ขนบธรรมเนียมของชาวอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ กัน เช่น การ
  ทักทาย และการขอโทษ์ = 4

  9. ศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษ์ = 3

  10. พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ์ = 2

  11. ฝึกความรับผิดชอบในการเรียนรู้์ = 4

  12. ให้สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้์ = 3

  13. ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการแก้ปัญหาในสังคม์ = 3

  14.ทำให้เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้์ = 2

  15. ให้ทราบถึงการประพฤติตนให้เหมาะสมต่อชาวอังกฤษ์ = 2

  16. เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของภาษาอังกฤษ์ = 2

  17. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา์ = 2

  18. ฝึกภาวะความเป็นผู้นำในการเรียนร่วมกับผู้อื่น์ = 2

  19. ให้ได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงขึ้น์ = 1

  20. อภิปรายปัญหาทางการเมือง์ = 3

  21.ให้ผู้อื่นยอมรับว่าข้าพเจ้าอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ์ = 1

  อายุ 25 ปี เกือบๆ 26 ปีครับ ตอนนี้เรียน ป.โท มหิดล ปี 2 ครับ
 2. linkinpop

  linkinpop New Member

  EXP:
  9
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  1
  1. เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอังกฤษ =4

  2. เรียนรู้ระบบของภาษาอังกฤษ เช่น ระบบเสียง คำศัพท์ และไวยากรณ์=4

  3. พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้ภาษา=2

  4. ฝึกความกล้าแสดงออก=4

  5. ผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาที่ทางโรงเรียนกำหนด=5

  6. ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการแก้ปัญหาทางด้านการศึกษา=5

  7. ให้ผู้อื่นยอมรับว่าข้าพเจ้าเป็นคนฉลาด=1

  8. เรียนรู้ขนบธรรมเนียมของชาวอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ กัน เช่น การ
  ทักทาย และการขอโทษ =5

  9. ศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษ=4

  10. พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ=2

  11. ฝึกความรับผิดชอบในการเรียนรู้=2

  12. ให้สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้=5

  13. ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการแก้ปัญหาในสังคม=4

  14.ทำให้เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้=5

  15. ให้ทราบถึงการประพฤติตนให้เหมาะสมต่อชาวอังกฤษ=5

  16. เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของภาษาอังกฤษ=2

  17. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา=2

  18. ฝึกภาวะความเป็นผู้นำในการเรียนร่วมกับผู้อื่น=3

  19. ให้ได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงขึ้น=5

  20. อภิปรายปัญหาทางการเมือง=5

  21.ให้ผู้อื่นยอมรับว่าข้าพเจ้าอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ=1

  19 ปีครับ
 3. cdaz

  cdaz นักเล่นแร่ แปรภาพ

  EXP:
  2,015
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  86
  1. 3
  2. 3

  3. 3

  4. 4

  5. 5

  6. 5

  7. 5

  8. 5

  9. 3

  10. 2

  11. 1

  12. 2

  13. 4

  14.5

  15. 4

  16. 4

  17. 1

  18. 1

  19. 3

  20. 1

  21. 5

  อายุ 21 ปี
  ปี 2

  ปล. รู้สึกคำตอบผมจะออก แนวเรียนไว้โชว์เพาว์ แฮะ เหอๆๆ
 4. M2X

  M2X Active Member

  EXP:
  953
  ถูกใจที่ได้รับ:
  1
  คะแนน Trophy:
  38
  1. เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอังกฤษ 5

  2. เรียนรู้ระบบของภาษาอังกฤษ เช่น ระบบเสียง คำศัพท์ และไวยากรณ์ 4

  3. พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้ภาษา 4

  4. ฝึกความกล้าแสดงออก 4

  5. ผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาที่ทางโรงเรียนกำหนด 3

  6. ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการแก้ปัญหาทางด้านการศึกษา 5

  7. ให้ผู้อื่นยอมรับว่าข้าพเจ้าเป็นคนฉลาด 4

  8. เรียนรู้ขนบธรรมเนียมของชาวอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ กัน เช่น การ
  ทักทาย และการขอโทษ 5

  9. ศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษ 3

  10. พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ 3

  11. ฝึกความรับผิดชอบในการเรียนรู 4้

  12. ให้สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 5

  13. ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการแก้ปัญหาในสังคม 2

  14.ทำให้เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ 3

  15. ให้ทราบถึงการประพฤติตนให้เหมาะสมต่อชาวอังกฤษ 4

  16. เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของภาษาอังกฤษ 3

  17. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา 4

  18. ฝึกภาวะความเป็นผู้นำในการเรียนร่วมกับผู้อื่น 3

  19. ให้ได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 5

  20. อภิปรายปัญหาทางการเมือง 2

  21.ให้ผู้อื่นยอมรับว่าข้าพเจ้าอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ 3


  ออกแนวชอบโชว์แหะ
  20 ปี ปี3 นะครับ
 5. yunasung

  yunasung Well-Done Member(เฮ่ย)

  EXP:
  1,241
  ถูกใจที่ได้รับ:
  4
  คะแนน Trophy:
  88
  จบมหาลัยแล้ว ตอบได้ไหมครับนี่?

  1. เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอังกฤษ = 3

  2. เรียนรู้ระบบของภาษาอังกฤษ เช่น ระบบเสียง คำศัพท์ และไวยากรณ์ = 4

  3. พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้ภาษา = 3

  4. ฝึกความกล้าแสดงออก = 5

  5. ผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาที่ทางโรงเรียนกำหนด = 4

  6. ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการแก้ปัญหาทางด้านการศึกษา = 3

  7. ให้ผู้อื่นยอมรับว่าข้าพเจ้าเป็นคนฉลาด = 1

  8. เรียนรู้ขนบธรรมเนียมของชาวอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ กัน เช่น การ
  ทักทาย และการขอโทษ = 4

  9. ศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษ = 3

  10. พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ = 2

  11. ฝึกความรับผิดชอบในการเรียนรู้ = 3

  12. ให้สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ = 3

  13. ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการแก้ปัญหาในสังคม = 4

  14.ทำให้เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ = 3

  15. ให้ทราบถึงการประพฤติตนให้เหมาะสมต่อชาวอังกฤษ = 4

  16. เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของภาษาอังกฤษ = 3

  17. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา = 4

  18. ฝึกภาวะความเป็นผู้นำในการเรียนร่วมกับผู้อื่น = 2

  19. ให้ได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงขึ้น = 3

  20. อภิปรายปัญหาทางการเมือง = 2

  21.ให้ผู้อื่นยอมรับว่าข้าพเจ้าอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ = 1
  บางข้อผมว่า เหมือนจะประเด็นเดียวกันซ้ำๆพิกลนะ อายุ 24 จะ 25 แล้วครับ
 6. freshmeat

  freshmeat New Member

  EXP:
  37
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  0
  1. 2
  2. 5
  3. 4
  4. 3
  5. 3
  6. 4
  7. 3
  8. 2
  9. 3
  10. 4
  11. 4
  12. 4
  13. 3
  14. 4
  15. 2
  16. 3
  17. 2
  18. 3
  19. 4
  20. 2
  21. 2

  อายุ20ครับ
 7. Azemag

  Azemag Aze McDowell

  EXP:
  2,368
  ถูกใจที่ได้รับ:
  262
  คะแนน Trophy:
  163
  เรียน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์ ปี 4 ครับ อายุก็ 22 ปีครับ
  1. เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอังกฤษ < 3
  2. เรียนรู้ระบบของภาษาอังกฤษ เช่น ระบบเสียง คำศัพท์ และไวยากรณ์ < 4
  3. พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้ภาษา < 3
  4. ฝึกความกล้าแสดงออก < 3
  5. ผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาที่ทางโรงเรียนกำหนด < 5
  6. ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการแก้ปัญหาทางด้านการศึกษา < 3
  7. ให้ผู้อื่นยอมรับว่าข้าพเจ้าเป็นคนฉลาด < 1
  8. เรียนรู้ขนบธรรมเนียมของชาวอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ กัน เช่น การทักทาย และการขอโทษ < 5
  9. ศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษ < 4
  10. พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ < 4
  11. ฝึกความรับผิดชอบในการเรียนรู้ < 3
  12. ให้สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ < 4
  13. ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการแก้ปัญหาในสังคม < 3
  14.ทำให้เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ < 3
  15. ให้ทราบถึงการประพฤติตนให้เหมาะสมต่อชาวอังกฤษ < 5
  16. เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของภาษาอังกฤษ < 4
  17. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา < 3
  18. ฝึกภาวะความเป็นผู้นำในการเรียนร่วมกับผู้อื่น < 3
  19. ให้ได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงขึ้น < 2
  20. อภิปรายปัญหาทางการเมือง < 3
  21.ให้ผู้อื่นยอมรับว่าข้าพเจ้าอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ < 1

  ปล. จริงๆอยากใส่ความคิดลงไปด้วยนะ ไม่รู้ว่าอยากได้ส่วนความคิดเห็นหรือเปล่า หรือแค่ทำผลการวิจัยเชิงสถิติเท่านั้น ถ้าอยากได้ส่วนความคิดเห็น P.M. มาได้ครับ

Share This Page