Comments on Profile Post by Ryuune

 1. swanton
  swanton
  just accept it ครับ
  19 มกราคม 2011
 2. artast
  artast
  ผู้ใหญ่เห็นโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นทำให้เจ็บปวด แต่ก็จะมองเห็นความสุขที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นกันครับ สิ่งที่เคยมีจะไม่มี แต่สิ่งที่ไม่เคยมีจะกลับมี
  19 มกราคม 2011
 3. maxlancer
  maxlancer
  ผมขอเป็นสองโลกครับ เด็กกับผู้ใหญ่ จินตนาการกับความจริง
  19 มกราคม 2011
 4. Azemag
  Azemag
  ความจริงจะโหดร้ายแค่ไหนมันก็คือความจริง ไม่ว่าจะหนีไปไหน ไกลสุดขอบฟ้า ลึกสุดขอบสมุทร ก็หนีความจริงไม่พ้น
  19 มกราคม 2011